Oplysninger om registrering af kunders persondata

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Digital Group (omfatter selskaberne Digital Group A/S, CVR 26633141, Digital Group Esbjerg A/S, CVR 29314152, eller Digital Group Service ApS, CVR 30702603).


Nedenstående er en del af Digital Groups standardbetingelser.


Som følge af din aftale med Digital Group accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Personoplysninger

Personoplysninger, oplysninger som kan knyttes til en person, herunder navn, mailadresse og telefonnummer, og som registreres af Digital Group, vil kun blive benyttet til det formål, hvortil oplysningerne er indhentet.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af nærværende beskrivelse.


Oplysningerne vil blive delt indenfor Digital Group koncernen, med henblik på at sikre kontaktoplysninger ved service, fakturering og andre tilknyttede ydelser, samt statusmøder og salg af Digital Groups produkter.


Oplysningerne vil ikke blive videregivet til udenforstående.


Oplysninger som navn, mail og telefonnummer kan dog videregives til Digital Groups samarbejdspartnere i forbindelse med service, reparation eller tilsvarende.


Personhenførbare eller fortrolige oplysninger vil blive opbevaret på sikker vis, der sikre, at de ikke kommer til kundskab af uvedkommende. Oplysningerne vil blive tilintetgjort, når behovet for at have oplysningerne ikke længere er tilstede. Dette vil tidligst være efter udløbet af det 5. regnskabsår efter aftalen med Digital Group er afsluttet.

 

Personoplysninger ved leasing

I forbindelse med indgåelse af leasingaftale med et eksternt leasingselskab om køb af kopimaskine, skal indleveres en række ekstra persondata til leasingselskabet, som cpr.nr. billedlegitimation eller andet. I tilfælde, hvor Digital Group står for indhentning heraf og videregivelse til leasingselskabet, behandles oplysningerne fortroligt og bliver til slettet og tilintetgjort fra Digital Group, når oplysningerne ikke længere er relevante.

 

Personoplysninger i forbindelse med service

Registrerede personoplysninger til brug for service, forsendelse af toner mv. (kontaktpersons navn, telefon og mail), videregives til samarbejdspartnere hvor relevant, herunder teknikker og speditør.

Oplysningerne benyttes ikke til andre formål i den forbindelse.

 

Rettigheder til personoplysninger

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få adgang til de registrerede personoplysninger om dig. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.


Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Vi har stor interesse i, at vores oplysninger er korrekte.


Du har derfor både ret og pligt til at sikre, at dine oplysninger er korrekt registreret hos os. Hvis en fejl i oplysningerne opdages, bedes du derfor kontakte os hurtigst muligt, så vi sikrer at oplysningerne bliver opdateret.


Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis Digital Group ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.


Bemærk, at såfremt Digital Group i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

Tavshedspligt

Digital Group samt Digital Groups samarbejdspartnere, har tavshedspligt med hensyn til forhold, som bliver virksomheden og/eller enkelte medarbejdere bekendt i forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden.


Tavshedspligten gælder alle forhold, der i sagens natur skal hemmeligholdes, samt forhold hvor hemmeligholdelse bliver foreskrevet.


Tavshedspligten omfatter;

- alle personhenførbare og fortrolige informationer,

- ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter, IT-infrastruktur samt organisering,som Digital Groups eller
  Digital Groups samarbejdspartneres medarbejdere måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdet for kunden.


Udleveret materiale vil blive behandlet omhyggeligt og tilbageleveret eller tilintetgjort efter endt behandling.

Tavshedspligten gælder også efter arbejdet for kunden er ophørt.


Eventuelt udleverede koder, nøgler eller adgangskort vil blive behandlet med forsigtighed således, at de ikke deles med uvedkommende. Så snart behovet for adgang ophører vil Digital Group give kunden besked, således, at adgangen kan begrænses eller lukkes.

 

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Digital Group, skal du rette henvendelse til din kontaktperson, eller på mail info@digitalgroup.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, bedes du rette henvendelse hurtigst muligt. 


Tilmeld Afmeld